Dlaczego warto stosować pakery z oddzielną kalamitką?

Kotwy spiralne – silny filar oferty IZOSERVICE
20 May 2019
Pompa Inotec inoBEAM M8 – niekwestionowany lider w ofercie urządzeń do natrysku, fugowania oraz iniekcji.
14 June 2019

Dlaczego warto stosować pakery z oddzielną kalamitką?

Dlaczego warto stosować pakery z oddzielną kalamitką

Co powoduje szczelność pakera i kalamitki podczas wykonywania iniekcji ❓

Wypełnianie rys powinno być przeprowadzone w taki sposób, aby woda i/lub powietrze mogły wydostać się podczas procesu iniekcji. Aby proces iniekcji był przeprowadzony prawidłowo należy kontynuować wypełnianie aż do momentu, gdy woda lub powietrze wydostaną się przez następny paker. Dodatkowo, otwarte pakery ułatwiają kontrolę przepływu żywicy w konstrukcji co możemy zaobserwować na końcówkach otwartych pakerów.

Krótka lekcja techniczna z tematyki iniekcyjnej tutaj.