Stabilizacja posadzki przy użyciu lanc iniekcyjnych